Instrukcja budowy modelu samolotu RWD-5

Autor: Marcin Szczerbaczuk "Skazoo"

    Niniejsza instrukcja jest materiałem niekomercyjnym i przeznaczonym tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo, bez zgody autora jest zabronione.

    Sposób budowy opisany poniżej jest oparty na zamieszczonym pod tym adresem https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd5.pdf pliku PDF zawierającym szablony części do wycięcia z depronu i sklejki oraz szablony podwozia. Jeśli ktoś dysponuje maszyną która może wydrukować na arkuszu 140x86 cm to tutaj znajduje się plik PDF z szablonami w tej wielkości https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd5_140x86.pdf .

    Materiały potrzebne do budowy:

    Narzędzia:

   

 

    Budowę rozpoczynamy od ściągnięcia pliku PDF, wydrukowania go (skalujemy wielkość wydruku 100%) i posklejania wszystkich kartek (25 sztuk A4) w jeden duży arkusz papieru. Wycinamy część oznaczoną BokPr i przykładamy ją do depronu 6mm tak by znajdowała się ona po wypukłej stornie arkusza depronu. Mocujemy pinezkami i wycinamy depron.

    Wycięty bok kadłuba przykładamy tym razem do wklęsłej strony arkusza depronu i wycinamy.

    Następnie przenosimy linie mocowania listew z papieru na depron poprzez nakłucie końców linii.

    Zaznaczamy poprzez przeciągnięcie suwmiarką 6mm margines u dołu i u góry boków kadłuba.

    Z przodu kadłuba odznaczamy około 2mm marginesu.

    Wklejamy Listwy sosnowe tak jak na zdjęciu poniżej uważając by na dole kadłuba nie przekroczyć zaznaczonego marginesu. Listwa u góry kadłuba składa się z dwóch sklejonych ze sobą listewek 6x2.

    Wycinamy z depronu 6mm paski o szerokości 6mm i długości około 0,5m.

    Wycięte paski wklejamy następnie na równi z linią marginesu, mają one za zadanie powiększyć powierzchnią klejenia boków kadłuba z górą i dołem.

    W części tylnej kadłuba ścinamy wklejone paski depronu tak jak na zdjęciu poniżej.

    Oba boki kadłuba ustawiamy do góry nogami i dodatkowo mocujemy tak by stały prostopadle do powierzchni stołu. Następnie sklejamy koniec kadłuba.

    Wycinamy Dol kadłuba z depronu 6mm i wklejamy tak by w części środkowej pokryły nam się linie mocowania podwozia umieszczone na części Dol z liniami mocowania listew wzmacniających przyklejonych do boków kadłuba.

    Następnie doklejamy Dol aż do ogona.

    Wycinamy wręgę W8 i wklejamy w kadłub.

    MocSilnik naklejamy na sklejkę 3mm i wycinamy. Otwór jest dopasowany do przekładni MpJet400.

    Sklejamy przednią część kadłuba.

    Wklejamy wręgę silnikową MocSilnik.

    Dodatkowo wzmacniamy połączenie MocSilnik z kadłubem poprzez nałożenie żywicy 10min.

    Statecznik poziomy StatPoz wycinamy z depronu 6mm i dodatkowo wzmacniamy poprzez doklejenie listwy 6x2. Analogicznie wykonujemy statecznik pionowy StatPion z tą różnicą że listwa wzmacniająca musi być dłuższa o około 5cm tak by po przyklejeniu statecznika zachodziła na tylną część kadłuba.

    Wklejamy od góry wyciętą z depronu 6mm część Gora. Wstawiamy bowdeny w miejsca oznaczone na bokach kadłuba (czarne kwadraty na końcu kadłuba) oraz na wrędze W8. Bowdeny należy wkleić na żywicę 10min.

    Wklejamy statecznik poziomy uważając na to by zachować jego prostopadłe położenie względem kadłuba w rzucie z góry.

   Analogicznie wklejamy stateczniki pionowy wraz z listwą wzmacniającą tak by listwa zachodziła na kadłub.

    Wklejamy wręgę W9.

        Wklejamy wycięte ze sklejki 3mm elementy MocPod.

    Wyginamy z drutu 1,5mm górny element zostawiając na końcach po 15mm na zlutowanie. Dolny element wyginamy z drutu 2mm.

    Wykonujemy nacięcia dołu kadłuba tak jak na poniższej fotografii umożliwiające montaż podwozia w dwóch miejscach mocowania drutu 2mm i 1,5mm. Dodatkowo wiercimy otwory pod wkręty do drewna tak by łby wkrętów stykały się ze sobą w osi drutu.

    Dodatkowa poprzeczka z listwy 6x2 umożliwiająca pewne wkręcenie i trzymanie się wkrętów.

    Tutaj również nie zaszkodzi wzmocnić powierzchniowo połączenie podwozia z kadłubem żywicą 10min.

    Pozostawione 15mm drutu 1,5mm wyginamy w ten sposób żeby mógł on się ułożyć równolegle z drutem 2mm. Następnie owijamy to połączenie cienkim drutem miedzianym i lutujemy.

    Wycinamy z depronu 6mm SterKier i SterWys. Połówki steru wysokości sklejamy ze sobą za pomocą dopasowanej na długość listewki 6x2mm (tak by zachować tą samą szerokość co statecznik poziomy). Robimy nacięcie pod dźwignię ze sklejki 0,8mm i wklejamy ją. Krawędź przednia steru wysokości ukosujemy pod kątem około 30 stopni. Krawędź przednią steru kierunku również ukosujemy ale pod kątem 45 stopni, robimy nacięcie pod dźwignię sterową i wklejamy ją. W sterze kierunku wykonujemy jeszcze nacięcie umożliwiające swobodne ruch łącznika połówek steru wysokości. Oba stery mocujemy na taśmę do stateczników.

    Owiewka silnika wykonana jest z depronu 6mm na podstawie elementu MaskaSilnika. Za pomocą suszarki i dostępnych przedmiotów o przekroju zbliżonym do wymaganego profilujemy na gorąco kształt owiewki.

    Wklejamy owiewkę i przycinamy ją z przodu na równo z płaszczyzną wręgi silnikowej.

    Z tyłu owiewkę silnika przycinamy na równo z płaszczyzną wręgi W9.

    Analogicznie do owiewki silnika postępujemy z OwiewkaKabiny.

    Mocujemy koła podwozia za pomocą przeciętych na pół kostek elektrycznych i naszym oczom powinien ukazać się zbliżony widok. Dodatkowo można pokusić się o wykonanie oprofilowanego dziobu poprzez przyklejenie kilku warstw depronu 6mm i doszlifowanie do odpowiedniego kształtu. W ten sposób możemy zamaskować wystającą na zewnątrz przekładnię.

    Serwa mocujemy za pomocą kilku pasków depronu w tylnej części komory podskrzydłowej.

    Mocowanie popychaczy sterów wykonane jest w kostki elektrycznej przeciętej na pół (czyli z jednego łącznika z dwom śrubkami robią nam się dwa). Kawałek bowdenu został wklejony na końcu drutu popychacza w celu zwiększenia powierzchni styku śrubki mocującej z popychaczem.

    Od strony dźwigni sterowych popychacze wygięte są pod kątem 90 stopni i zabezpieczone kawałkiem izolacji z przewodu elektrycznego zakroplonej CA.

    Widok podwozia głównego przykręconego do kadłuba.

    Dźwignie sterowe steru kierunku i wysokości oraz popychacze.

    SkrzPrawe przenosimy na depron 3mm po stronie rowkowanej. Ułatwia to późniejsze zawinięcie poszycia skrzydła.

    Wklejamy dźwigary za pomocą ceownika bądź kątownika aluminiowego (prostopadłość do dolnej powierzchni płata). Dźwigar od strony kadłuba ukosujemy zgodnie z wydrukiem części tak by potem uzyskać wznios płata. Z wyciętych żeber W1 do W7 odcinamy noski i przyklejamy do dźwigara i poszycia dolnego.

    Doklejamy drugi dźwigar i wklejamy pomiędzy dźwigary odpowiednio przycięte środkowe części żeber. Potem doklejamy pozostałe części żeber na krawędzi spływu.

    Wykonujemy podcięcie dwóch pierwszych żeber od strony kadłuba i wklejamy dwa podłużne kawałki depronu 6mm tak by pozostawić kieszeń na łączniki płatów o grubości 3mm.

    Smarujemy górne krawędzie dźwigarów i żeber i zawijamy górne poszycie tak by część kleju przeniosła się na górne poszycie. Otwieramy górne poszycie i czekamy aż klej podeschnie, a następnie opuszczamy górne poszycie dbając o to by nie skręcić płata i przyciaskamy po górnych krawędzi żeber i dźwigarów.

    Łączniki skrzydeł wykonujemy ze sklejki 3mm wg szablonu LacznikBezLotkiD i LacznikBezLotkiM. Łączniki powinny ciasno lecz bez nadmiernego oporu wchodzić w kieszenie w skrzydłach.

    Smarujemy dokładnie powierzchnie boczne łączników, powierzchnie styku skrzydeł i kieszenie, a następnie składamy oba skrzydła i pozostawiamy do związania kleju (tutaj sugeruję użycie żywicy 30min lub wolniejszej ze względu na czas potrzebny na posmarowanie wszystkiego).

    Na górnym poszyciu płatów mocujemy kawałki sklejki 0,8mm lub twardej balsy 1mm tak by zapobiec zmiażdżeniu płata prze gumy mocujące. Dodatkowo wklejamy na żywicę 10min kołek pod gumy w miejscu zaznaczonym kwadracikami. Silnik wraz z przekładnią mocujemy wkrętami do drewna do wręgi silnikowej. Środek ciężkości modelu powinien się znajdować od 41 do 55mm od krawędzi natarcia przy kadłubie. 

   

    Regulacja modelu polega na ustawieniu zakresu wychyleń powierzchni sterowych: ster kierunku maksymalnie ile mieści się pomiędzy połówkami steru wysokości, ster wysokości +10/-5mm. Prototyp został oblatany na pakiecie 8 KAN 1050, silniku 400 6V, przekładni 4:1 i śmigle 10x6.

 Krótkie filmy z oblotu prototypu: